Nederlandse kinderen
die leven in armoede?

Help Nederlandse kinderen
uit de armoede!

Honderden kinderen van Nederlandse basisscholen hebben een kunstwerk gemaakt om geld op te halen voor het Jeugdeducatiefonds.

Uw hulp is nodig om nog meer kinderen te kunnen helpen. Dit kunt u doen door één van de prachtige kunstwerken aan te schaffen.

De opbrengst komt 100% ten goede aan het Jeudgeducatiefonds.

1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Daar kunt u iets aan doen!

Samen met het Jeugdeducatiefonds biedt Stichting Sharing Success prachtige kunstwerken aan die door 500 aangesloten basisscholen in Nederland speciaal voor dit goede doel zijn gemaakt.

Wat is Sharing Success?

Stichting Sharing Success koppelt al sinds 2005 zowel bedrijfsleven als individuen aan goede doelen en projecten. 

De werkwijze van Sharing Success zorgt ervoor dat 100% van het gedeelde succes ten goede komt van het geselecteerde project en daarmee 100% op de juiste plaats. De kosten van het in stand houden van de organisatie en faciliteren van projecten en partners worden door derden gedragen die daarmee op hun beurt ook hun succes delen.

Dankzij deze werkwijze kan iedereen via de stichting eenvoudig en met vertrouwen bijdragen aan het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG’s) zoals gedefinieerd door de Verenigde Naties. 

mln
aan donaties verwerkt
+
projecten gerealiseerd
10000 +
kinderen geholpen

Nieuws

Bijna 1 miljoen mensen in Nederland leven in 2024 onder de armoedegrens. Bijna een kwart daarvan is kind. Ieder kind verdient maximale ontwikkelingskansen, óók kinderen in die opgroeien in armoede.…

Verder lezen

Sharing Success verbreedt haar horizon voor een betere toekomst en creëert platform voor het delen van succes voor het bedrijfsleven en projecten die invulling geven aan Sustainable Development Goals. Stichting…

Verder lezen

Sinds 2009 is Henkjan Smits samen met zijn vrouw Petra betrokken bij de Stichting Sharing Success. En ook met de vernieuwing en uitbreiding van de doelstellingen van de stichting blijft…

Verder lezen

Projecten

Hier vindt u een selectie van lopende en gerealiseerde projecten. Wilt u ook graag uw succes delen, of juist een project aanmelden? Neemt u dan contact op via de online formulieren.

Airtender & Zadkine

Onderwijsproject

Lilianefonds

Vakopleiding orthopedische hulpmiddelen Rwanda

Airtender & Technasium

Het werken aan oplossingen voor voedselverspilling

De Sustainable
Development Goals

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.

Beëindig armoede overal en in al haar vormen

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Partners

Een selectie van instellingen en ondernemingen die verbonden zijn aan Sharing Success. Wilt u ook tot deze groeiende groep van betrokken partijen horen? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te verkennen.

Het bestuur

Stephan Stokkermans

Voorzitter

Dalibor Borjanin

Secretaris

Bernd Schneider

Oprichter & Bestuurslid (in memoriam)

Piet
Overduin

Penningmeester

Rui Medeiros Santos

Bestuurslid