Henkjan Smits blijft ambassadeur

Henkjan Smits blijft ambassadeur

Sinds 2009 is Henkjan Smits samen met zijn vrouw Petra betrokken bij de Stichting Sharing Success. En ook met de vernieuwing en uitbreiding van de doelstellingen van de stichting blijft hij enthousiast ambassadeur. Henkjan aan het woord over de stichting.

Henkjan op bezoek bij een van de vele projecten van Sharing Success

Sharing Success is meer dan het doneren van geld. Ook bijdragen op het gebied van kennis en inzet worden sterk gewaardeerd. Echter, zonder financiële middelen is het onmogelijk om gepaste hulp te bieden. Kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden hebben nu eenmaal bepaalde faciliteiten nodig. Het gaat dan vaak om zaken die voor ons vanzelfsprekend zijn, maar daar uitzonderlijk en bovendien vaak onbetaalbaar voor de ouders.

Ik zeg met recht ‘we’, aangezien de betrokkenheid van Petra en mij als ambassadeurs erg ver gaat. Petra doet veel achter de schermen en is actief in het opvolgen van afspraken voor onder andere de gala’s met artiesten en kunstenaars en de amusewedstrijd. Ik genereer, waar mogelijk, publiciteit en spreek mijn relaties aan om zich, ook kosteloos, in te zetten voor deze stichting.