Lilianefonds in Rwanda

Livit en het Liliane Fonds laten volwassenen en kinderen met een handicap weer meedoen. Dankzij dit project wordt de orthopedische zorg in Rwanda verbeterd en krijgen meer mensen een goed passende prothese.
 
Verbeteren van orthopedische zorg biedt toekomst. In Rwanda hebben 10.000 kinderen en volwassenen een prothese of orthese nodig. Deze hulpmiddelen, zoals een kunstbeen of een brace, zijn voor veel mensen in het land onbetaalbaar. Daar komt bij dat op veel plekken in Rwanda nog verouderde technieken gebruikt worden om protheses te maken. Hierdoor sluiten protheses niet goed aan en veroorzaken ze wondjes en ontstekingen.

Het is moeilijk om mee te komen in het dagelijkse leven in Rwanda als je een fysieke beperking hebt. Naast drempels, zoals ontoegankelijke scholen, zijn er ook sociale drempels: er heersen vooroordelen en taboes rondom mensen met een handicap. Goed kunnen bewegen maakt dan een wereld van verschil. Een prothese zorgt ervoor dat je als kind mee kunt spelen met je vriendjes en later als volwassene deel kunt nemen aan de arbeidsmarkt.

Er valt dus veel te winnen binnen de orthopedische zorg in Rwanda. De Nederlandse orthopedisch specialist Livit en het Liliane Fonds slaan hiervoor de handen ineen met NUDOR, de strategische partner van het Liliane Fonds in Rwanda, het revalidatiecentrum HVP Gatagara en de Universiteit van Rwanda.

Ook klaar voor een project?