Het nieuwe Sharing Success

Het nieuwe Sharing Success

Sharing Success verbreedt haar horizon voor een betere toekomst en creëert platform voor het delen van succes voor het bedrijfsleven en projecten die invulling geven aan Sustainable Development Goals.

Stichting Sharing Success heeft tijdens een lunch in restaurant Latour haar plannen gepresenteerd voor de toekomst. Oprichter en scheidend voorzitter Bernd Schneider introduceerde het nieuwe bestuur onder voorzitterschap van Stephan Stokkermans. Ook werd de innovatieve start up Airtender verwelkomd als nieuwe partner van Sharing Success. De Airtender® is een revolutionair luchtdrukapparaat voor keuken en bar. Airtender werkt graag aan… en mèt de toekomst. Samen met ROC Zadkine geeft Airtender jonge horecatalenten de kans kennis te maken met nieuwe bereidingstechnieken. Tijdens Zadkine/Airtender evenementen worden ook fondsen ingezameld.

Van links naar rechts: Juliën van Loo & Erik van Loo van Parkheuvel (**), Marcel van Lier & Maître – Sommelier SVH Meestergastheer Stan Kerckhoffs van Latour (* )

Toekomstvisie Sharing Success

Stichting Sharing Success is in 2005 opgericht en heeft de afgelopen jaren meer dan EUR 7.500.000,00 aan fondsen ingezameld. Oprichter Bernd Schneider is trots op het bereikte resultaat van de afgelopen jaren “ik had bij de start niet kunnen dromen dat we een zo grote bijdrage hebben kunnen leveren aan het verbeteren van de levensstandaard van meer dan 50.000 kinderen”. De nieuwe voorzitter Stephan Stokkermans heeft vertrouwen in de toekomst van Sharing Success. “Met het nieuwe bestuur en de komst van nieuwe partners willen we het fundament wat Bernd Schneider gelegd heeft verder versterken en daarop verder bouwen. Bernd Schneider heeft iets unieks opgebouwd en we zijn trots zijn levenswerk voort te zetten. De stichting verbreedt nu haar horizon en positioneert zich als platform voor enerzijds bedrijven die succes willen delen en anderzijds projecten die met dat succes invulling geven aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Sustainable Development Goals Verenigde Naties

De Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame ontwikkelingsdoelen zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015. Achter de zeventien doelen zitten 169 targets. Die maken ze nog concreter. Meer informatie over de SDG’s treft u op www.sdgnederland.nl. Als een project een bijdrage levert aan een of meerdere SDG’s kwalificeert het zich voor ondersteuning van de partners van Sharing Success.

Projecten Sharing Success

De projecten die in aanmerking komen voor Sharing Success dienen een bijdrage te leveren aan een of meerdere SDG’s. Vanaf de oprichting heeft Sharing Success de projecten van het Liliane Fonds ondersteund. Het Liliane Fonds spant zich in om mindervalide kinderen in ontwikkelingslanden te ondersteunen heeft zich gecommitteerd aan minimaal 3 SDG’s. In de toekomst verbreedt Sharing Success haar horizon waardoor ook projecten in Nederland en andere landen in aanmerking komen.

Partners die succes delen

Sharing Success werkt samen met bedrijven die hun succes willen delen met een financiële bijdrage of andere vorm van ondersteuning aan een SDG gekwalificeerd project. De stichting ondersteunt het bedrijf bij de selectie van – of selecteert voor het bedrijf een project. Zodra de ondersteuning gerealiseerd is, wordt het bedrijf partner van Sharing Success en daarmee onderdeel van een beweging die zich inzet voor een betere wereld.

100% op de juiste plaats

De werkwijze van Sharing Success zorgt er voor dat 100% van het gedeelde succes ten goede komt van het geselecteerde project en daarmee 100% op de juiste plaats. De kosten van het in stand houden van de organisatie en faciliteren van projecten en partners worden door derden gedragen die daarmee op hun beurt ook hun succes delen.

Het nieuwe bestuur van Stichting Sharing Success. Van links naar rechts: Piet Overduin, Bernd Schneider, Rui Medeiros Santos, Stephan Stokkermans & Dalibor Borjanin.

Nieuw bestuur

Met de vernieuwde opzet van Sharing Success is ook het bestuur gewijzigd, in de nieuwe samenstelling gevormd door:

Bernd Schneider – Oprichter en bestuurslid

Stephan Stokkermans – Voorzitter

Dalibor Borjanin – Secretaris

Piet Overduin – Penningmeester

Rui Medeiros Santos – bestuurslid