Succesverhalen van ondernemers

Succesverhalen van ondernemers

In de afgelopen jaren hebben veel bedrijven zich via Sharing Success verbonden aan projecten in derde wereld landen. Door de toenemende bijdragen van vele donateurs werden per jaar meerdere projecten gerealiseerd. In de afgelopen jaren is er meer dan €7.500.000 besteed, waardoor er meer dan 50.000 kinderen een betere toekomst gekregen hebben.

In dit artikel belicht oprichter Bernd Schneider een aantal van de gerealiseerde projecten, vanwege de intense betrokkenheid die de betreffende ondernemers bij hun projecten hebben getoond.

Veel ondernemers hebben een bijdrage geleverd in Afrika, o.a. bij de bouw van een revalidatiecentrum van de Masaï in Kenia.

India – Koninklijke Beuk

Koninklijke Beuk heeft in India een tehuis gebouwd om jonge studenten met een handicap onderdak te kunnen geven zodat ze toch konden studeren, want door hun handicap konden ze niet elke dag zo ver reizen.

Eerst hebben ze de bouw bekostigd en daarna de jaarlijkse lopende kosten. Uiteindelijk is de Familie Beuk daar gaan kijken hoe dit project daadwerkelijk functioneerde. De betrokkenheid voelde zo goed dat ze besloten hebben om dit project voort te zetten.

Inmiddels kan dit project zich zelfstandig draaiende houden.

Zimbabwe – Cees van der Burg

Buhold Industries is al jaren een belangrijke partner van de Sharing Success Foundation. De bijdrage namens Welfit-Oddy Ltd is door het Liliane Fonds gekoppeld aan veelal omvangrijke en innovatieve projecten. De afgelopen jaren heeft onze strategische partner in Zimbabwe, LCDZ, hier in dit geval de ‘groenten’ van geplukt. Zij zijn hier zeer erkentelijk voor.

Een van de projecten van Buhold in Zimbabwe

Inmiddels het derde en laatste jaar van het landbouwproject gerealiseerd. De kosten voor het derde jaar van dit project waren € 45.000,-. Hiermee werden direct 500 jongeren met een handicap en hun ouders geholpen. Ook wordt een belangrijk project bestendigd voor de toekomst. Dit project draait nu zelfstandig. 

Wij hopen van harte dat Welfit-Oddy Ltd LCDZ weer nieuwe  projecten kan ondersteunen.

Indonesië, Java, Malang – Familie den Toom

Familie den Toom heeft veel initiatieven ondersteund in Indonesië. Verschillende Wisma’s waar kinderen met een handicap een menswaardiger bestaan hebben gekregen.

Naast de directe hulp die geboden werd aan een vijftal tehuizen was Henk en de Familie sterk betrokken bij de projecten. In 2015 is er zelfs een reis gemaakt om ter plaatse te kijken op welke behoefte er nog kom worden geholpen.

Met elkaar is er besloten om veel aandacht te geven aan jongeren met een handicap om na hun school opleiding te zorgen voor vakopleidingen, waa ze voortaan zelf voor een stukje inkomen kunnen zorgen. Deze aanpak is succesvol geworden.

Henk den Toom is in 2019 overleden